Skip to main content

Oktober 2020

Pravilno geslo:

GIA ELEKTRIČNE POLNILNICE

Izžrebani nagrajenci nagradne križanke so:

  1. Nagrado prejme: Alojzij Sevčnikar, Založe 22a, 3313 Polzela
  2. Nagrado prejme: Davor Rušnjak, Cesta na Markovec 61, 6000 Koper
  3. Nagrado prejme: Janez Hočevar, Funtova 35, 1000 Ljubljana

Nagrajenci bodo nagrade prejeli s strani podeljevalca nagrad.

Nagrade:

  1. nagrada: USB-ključek, 16 GB
  2. nagrada: USB-ključek, 16 GB
  3. nagrada: USB-ključek, 16 GB

Pravila nagradne križanke